Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
INTEGRITETS- OCH SEKRETESSPOLICY

Posted with Love förstår hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Posted with Love utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och EU:s kommande integritetslagstiftning GDPR, som ersätter PUL från 25 Maj 2018.

Posted with Love arbetar kontinuerligt för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster.

Posted with Love förbehåller sig rätten att ändra policyn vid behov. Eventuella förändringar av denna integritetspolicy kommuniceras via postedwithlove.se.

Denna integritets- och säkerhetspolicy gäller endast Posted with Loves kunder och användare av Posted with Loves webbtjänster.

1.1 PERSONUPPGIFTER

Posted with Love är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunder skickar till oss och ansvarar för kunders personuppgifter i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG), och från 25 Maj 2018 EU:s integritetslagstiftning GDPR.

Med Personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel ordernummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

1.2 RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Posted with Loves rättsliga grund att behandla dina personuppgifter är fullt lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av köpeavtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis köpeavtal.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

1.3 VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN

Posted with Love samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, utför vissa aktioner på vår(a) webbplats(er) eller deltar i undersökningar och tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Personuppgifter som vi får via din användning av våra online-tjänster är i regel cookies. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor och tredjepart, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Uppgifter som samlas in i samband med orderläggning
När du köper en produkt via postedwithlove.se samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter som t.ex. namn, födelsedatum, kön, adress och kontaktuppgifter för dig som kund. I samband med orderläggning samlar vi också in betalningsuppgifter för dig som kund.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundservice, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter som t.ex. namn och ordernummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. mailadress och telefonnummer.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på Posted with Loves nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. 

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder Posted with Loves webbplats(er), eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid köp av presentkort och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer, främst i egenskap av mailadress eller telefonnummer. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. 

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter vid behov genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

1.4 KUNDTJÄNST

Posted with Love använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera dig och din order. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. 

1.5 UTSKICK AV INFORMATION VID ORDERHANTERING

När du har köpt en vara hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, viktig information om status för din order, samt en leveransbekräftelse. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med att du lagt din order.

1.6 MARKNADSFÖRING OCH PERSONIFIERING

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Posted with Love i samband med kampanjer, aktiveringar, information via post, e-post och SMS. 

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och ibland för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din orderhistorik, produkter utvalda efter ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om produkter du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina önskemål både på minirodini.com samt andra siter.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än postedwithlove.se.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring till dig. Vi ingår PuB-avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Läs vår cookiepolicy under 2.0.

1.7 UTVECKLING AV TJÄNSTER OCH SERVICE

Posted with Love använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka IT-säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

1.8 LAGKRAV

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

1.9 LAGRINGSTIDER

Posted with Love följer god sed i detaljhandelsbranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och orderhistorik i två (2) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt sparar vi dina personuppgifter i upp till två (2) år.

Om du reklamerar inom två år från din senaste order sparar vi samtliga dina uppgifter i två (2) år.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

1.10 GENERELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Posted with Love använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att skapa och hantera ditt personliga konto hos Posted with Love.

För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster.

För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.

För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

För att, vid behov, utföra kreditkontroller.

För att skicka marknadsföring som nyhetsbrev och andra erbjudanden.

För att göra analyser så att vi kan erbjuda dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

För att bekräfta att du innehar den lagstadgade Minimiåldern för att genomföra köp online.

För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster.

För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

1.11 UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara utvald personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören vilket innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra affärs- och säljstödssystem, samt i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och databas-backup. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Betallösningar och presentkort
Vi använder oss delvis av externa leverantörer för att hantera betalningar och presentkort. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Posted with Love äger inte personlig data som utgörs av betalningsinformation och lagrar inte denna typ av data lokalt.

1.12 VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på postedwithlove.se, i våra sociala kanaler, vid kontakt med vår kundservice eller i våra butiker.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig och/eller återkallelse av samtycke
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att mejla till postedbykakan@gmail.com med ämnesrad ”Personuppgifter”.

1.13 SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter.

2. COOKIES

För handla via Webbplatsen behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Posted with Love använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen.

Genom att navigera på Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga varor i varukorgen. Övriga delar av Webbplatsen kan besökas även om cookies inte accepteras. 

3. LÄNKAR

Webbplatsen cpostedwithlove.se och Posted with Loves onlinetjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser. Syftet med att vi tillhandahåller dessa länkar är för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

4. TVISTER / ODR

ODR's (Online Dispute Resolution) webbplats är en officiell webbplats som förvaltas av Europeiska kommissionen dedikerad att hjälpa konsumenter och näringsidkare lösa sina tvister utanför domstol. ODR gäller inom EU, med ett fåtal undantag. I Sverige är ARN (Allmänna Reklamations Nämnden) ODR-instans.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel:+46 (0)8-508 860 00 Besöksadress Kungsholmstorg 5 Öppettider: 9-12, 13-15.

5. COPYRIGHT

Posted with Love. All rights reserved. All materials contained within this website are protected by copyright belonging to Posted with Love.

6. KONTAKT

Har du frågor eller funderingar kring cookies eller säkerheten på någon av våra webbplatser ber vi dig kontakta oss via e-post på postedbykakan@gmail.com.