Vigselprogram

Ett vigselprogram är inget måste, men är väldigt uppskattat och trevligt för gästerna.
Programmet är till för att gästerna ska veta vad som pågår och på vilket sätt ni önskar att de deltar under vigseln. Vanligt är att man på första sidan trycker namn på brudparet, plats och datum för vigseln. Själva programtexten beskriver hur vigseln kommer att gå till steg för steg. Att fundera på om man har en kristen vigsel är om man vill skriva ut psalmerna i programmet eller ej. Om vigseln är i en kyrka finns alltid psalmböcker att låna. Oavsett om man har med psalmtexten eller ej så skriv ut psalmens namn och nummer. Om ni använder er av en solist skriv ut låtens titel, låtskrivare samt solistens namn. Namnet på prästen samt tärnor eller brudnäbbar och marsalkar eller bestman är också trevligt att skriva ut. Innan man trycker sitt program är det bra att dubbelkolla det med vigselförrättaren då många har egna önskemål om ordning och uttryck. 

Vi föreslår att om man har en programtext med över 450 tecken så gör ett 6 smidig program och annars ett 4 sidigt program. Detta för att allt ska få en så fin grafisk form som möjligt.